Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: DẠ TRẠCH- KHOÁI CHÂU- HƯNG YÊN
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0966438931
  • Email:
   hongkc1610@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng CM khối mẫu giáo
  • Điện thoại:
   097324098
  • Email:
   nguyenthinhungmndt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0913552183
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn